Đĩa oval cá nhân 14 cm Gourmet trắng ngà

25,300 

Dĩa oval cá nhân 14 cm Gourmet trắng ngà


571446000

/


Gốm sứ Minh Long,
Tô – Dĩa sứ