Đĩa oval bầu 37 cm Gourmet trắng ngà

178,200 

Dĩa oval bầu 37 cm Gourmet trắng ngà


573749000

/


Gốm sứ Minh Long,
Tô – Dĩa sứ