Đĩa oval 3 ngăn 28 cm Gourmet trắng ngà

67,100 

Dĩa oval 3 ngăn 28 cm Gourmet trắng ngà


572844000

/


Gốm sứ Minh Long,
Tô – Dĩa sứ