Đĩa oval 2 ngăn 40 cm Gourmet trắng ngà

152,900 

Dĩa oval 2 ngăn 40 cm Gourmet trắng ngà


574047000

/


Gốm sứ Minh Long,
Tô – Dĩa sứ