Đĩa oval 1 ngăn 26 cm Gourmet trắng ngà

72,600 

Dĩa oval 1 ngăn 26 cm Gourmet trắng ngà


572645000

/


Gốm sứ Minh Long,
Tô – Dĩa sứ