Đĩa lót tách 12 cm Jasmine Ly’s trắng ngà

11,000 

Dĩa lót tách 12 cm Jasmine Ly’s trắng ngà


601202000

/


Gốm sứ Minh Long,
Tô – Dĩa sứ