Đĩa lót chén vuông 15.5 cm Jasmine Ly’s Trắng ngà

15,400 

Dĩa lót chén vuông 15.5 cm Jasmine Ly’s Trắng ngà


411506000

/


Gốm sứ Minh Long,
Tô – Dĩa sứ