Đĩa lót Bát Ăn Cơm 15 cm Jasmine Ly’s trắng ngà

12,100 

Dĩa lót chén cơm 15 cm Jasmine Ly’s trắng ngà


581586000

/


Gốm sứ Minh Long,
Tô – Dĩa sứ