Dĩa hạt lúa 45 cm Gourmet trắng ngà

148,500 

Dĩa hạt lúa 45 cm Gourmet trắng ngà


574548000

/


Gốm sứ Minh Long,
Tô – Dĩa sứ