Dĩa hạt gạo 33 cm Gourmet trắng ngà

117,700 

Dĩa hạt gạo 33 cm Gourmet trắng ngà


533302000

/


Gốm sứ Minh Long,
Tô – Dĩa sứ