Đĩa chữ nhật phẳng 50 x 37 cm Gourmet trắng ngà

744,700 

Dĩa chữ nhật phẳng 50 x 37 cm Gourmet trắng ngà


435008000

/


Gốm sứ Minh Long,
Tô – Dĩa sứ