Đĩa chữ nhật oval lòng 27 x 17 cm Gourmet trắng ngà

Dĩa chữ nhật oval lòng 27 x 17 cm Gourmet trắng ngà


432709000

/


Gốm sứ Minh Long,
Tô – Dĩa sứ