Đĩa chữ nhật oval lòng 27 x 17 cm Gourmet trắng ngà