Dĩa cánh quạt 28 cm Gourmet trắng ngà

108,900 

Dĩa cánh quạt 28 cm Gourmet trắng ngà


312835000

/


Gốm sứ Minh Long,
Tô – Dĩa sứ