Chum cao 5.5 cm Gourmet trắng ngà

25,300 

Chum cao 5.5 cm Gourmet trắng ngà


020199000

/


Gốm sứ Minh Long,
Gốm sứ khác