Chén vuông Jasmine Ly’s trắng ngà 12 cm

14,000 

Chén vuông Jasmine Ly’s trắng ngà 12 cm


031260000

/


Gốm sứ Minh Long,
Chén sứ
Danh mục: Từ khóa: