Chén vuông Gourmet trắng ngà 10cm

19,800 

Chén vuông Gourmet trắng ngà 10cm


591002000

/


Gốm sứ Minh Long,
Chén sứ
Danh mục: Từ khóa: