Chén vành 12 x 10 cm Gourmet trắng ngà

34,100 

Chén vành 12 x 10 cm Gourmet trắng ngà


031291000

/


Gốm sứ Minh Long,
Chén sứ
Danh mục: Từ khóa: