Chén súp Jasmine Ly’s trắng ngà 10 cm

12,000 

Chén súp Jasmine Ly’s trắng ngà 10 cm


031006000

/


Gốm sứ Minh Long,
Chén sứ
Danh mục: Từ khóa: