Chén sốt Jasmine Ly’s trắng ngà 9 cm

11,000 

Chén sốt Jasmine Ly’s trắng ngà 9 cm


590901000

/


Gốm sứ Minh Long,
Chén sứ
Danh mục: Từ khóa: