Chén đường nắp Jasmine Ly’s trắng ngà

33,000 

Chén đường + nắp Jasmine Ly’s trắng ngà


030897000

/


Gốm sứ Minh Long,
Chén sứ
Danh mục: Từ khóa: