Chén Chấm Jasmine Ly’s Trắng Ngà 9 Cm

9,900 

Chén Chấm Jasmine Ly’s Trắng Ngà 9 Cm


640901000

/


Gốm sứ Minh Long,
Chén sứ
Danh mục: Từ khóa: