Chén chấm Jasmine Ly’s trắng ngà 7 cm

9,000 

Chén chấm Jasmine Ly’s trắng ngà 7 cm


640701000

/


Gốm sứ Minh Long,
Chén sứ
Danh mục: Từ khóa: