Cặp Tượng Sứ Kỳ Lân Men Xanh Không Trang Trí Minh Long

  • Bộ: Tượng
  • Hoa văn: Mộc
  • Kích thước: 29cm x 33cm x 20cm
  • Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long – Việt Nam.