Cốc uống Trà 0.30L Mẫu đơn Chim Két Minh Long

170,500 

  • Ca trà 0.30L Chích Chòe – 153048395CC
  • Ca trà 0.30L Chim Hút Mật – 153048395HM
  • Ca trà 0.30L Chim Két – 153048395CK
  • Ca trà 0.30L Sơn ca – 153048395SC