Cốc uống Trà 0.30 L có nắp chích bông

170,500 

Ca trà 0.30 L có nắp chích bông


153048395CB

/


Gốm sứ Minh Long,
Ca – Tách Sứ
Danh mục: Từ khóa: