Bộ Tượng Sứ 5 Con Gà Con Minh Long

  • Bộ: Tượng
  • Hoa văn: Trang trí màu vàng
  • Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long – Việt Nam.

Kích thước khác:

  • Bộ 5 Con Gà Con màu Trắng (0046090703)