Bộ ấm chén vuông ngà 1.1 L

900,000 

Bộ trà 1.1L Trắng 01111100003 gốm sứ Minh Long 1 gồm

– 01 bình trà 1.1L Trắng Jasmine gốm sứ Minh Long

– 06 tách 0.16L Trắng Jasmine gốm sứ Minh Long

– 06 dĩa lót tách 14cm Trắng Jasmine gốm sứ Minh Long

Danh mục: Từ khóa: