Bộ ấm chén Đài Các thấp 1.3L Bắc Chỉ Vàng Minh Long

4,840,000 

  • 01 bình trà : 1.3L
  • 06 tách : 0.18L
  • 06 dĩa lót tách: 15cm
  • 01 hủ đường : 10cm
  • 01 chế sữa : 0.22L
  • Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp)  : 4,64  kg
  • Quy cách đóng gói hộp : 1 bộ/ hộp