Bộ ấm chén Đài Các 1.3L trang trí Bạch Kim Minh Long

6,050,000