Bộ ấm chén Camellia Trắng 1.1 L

764,500 

Mô tả sản phẩm gốm sứ Minh Long 1 : 

Bộ trà 1,1L Came Trắng 01113800003 gốm sứ Minh Long 1 gồm

– 01 bình trà 1.1L Came Trắng gốm sứ Minh Long

– 06 tách 0.18L Came Trắng gốm sứ Minh Long

– 06 dĩa lót tách 14,5cm Came Trắng gốm sứ Minh Long

– 01 hủ đường  8cm Came Trắng gốm sứ Minh Long

– 01 chế sữa 0.22L Came Trắng gốm sứ Minh Long

Danh mục: Từ khóa: