Bộ ấm chén 1.1 L Camellia quả chanh

1,210,000 

Bộ Trà 1.1L Qủa Chanh gốm sứ Minh Long 1 gồm

– 01 bình trà 1.1L Qủa Chanh gốm sứ Minh Long

– 06 tách 0.18L Qủa Chanh gốm sứ Minh Long

– 06 dĩa lót tách 14,5cm Qủa Chanh gốm sứ Minh Long

– 01 hủ đường  8cm Qủa Chanh gốm sứ Minh Long

– 01 chế sữa 0.22L Qủa Chanh gốm sứ Minh Long

Danh mục: Từ khóa: