Bộ ấm chén 1.1 L Camellia lá xanh

1,342,000 

Bộ Trà 1.1L Lá Xanh 01113819303 gốm sứ Minh Long 1 gồm

– 01 bình trà 1.1L Lá Xanh gốm sứ Minh Long

– 06 tách 0.18L Lá Xanh gốm sứ Minh Long

– 06 dĩa lót tách 14,5cm Lá Xanh gốm sứ Minh Long

– 01 hủ đường  8cm Lá Xanh gốm sứ Minh Long

– 01 chế sữa 0.22L Lá Xanh gốm sứ Minh Long

Danh mục: Từ khóa: