Bộ ấm chén 0.65 L Daisy cỏ tím

649,000 

Bộ trà 0.65L Cỏ Tím (lớn) 01655226703 gốm sứ Minh Long 1 :

– 01 bình trà 0.65L Cỏ Tím gốm sứ Minh Long

– 06 tách 0.10L Cỏ Tím gốm sứ Minh Long

– 06 dĩa lót tách 12,5cm Cỏ Tím gốm sứ Minh Long

Danh mục: Từ khóa: