Bộ ấm chén 0.65 L Daisy bóng bay

770,000 

Mô tả sản phẩm gốm sứ Minh Long 1 :

Bộ trà 0.65L Bóng Bay 01655231203 gốm sứ Minh Long 1 :

– 01 bình trà 0.65L gốm sứ Minh Long

– 06 tách 0.10L gốm sứ Minh Long

– 06 dĩa lót tách 12,5cm gốm sứ Minh Long

 

Danh mục: Từ khóa: