Bộ Bát Đĩa Minh Long Tulip ngà Hoàng Yến 30 sản phẩm

3,443,100 

Chi tiết bộ bàn ăn 30sp Hoàng Yến 30303 gốm sứ Minh Long 1 :
– 06 chén cơm 11.5cm Hoàng Yến gốm sứ Minh Long

– 06 dĩa lót chén 15cm Hoàng Yến gốm sứ Minh Long

– 06 chén chấm 7cm Hoàng Yến gốm sứ Minh Long

– 06 muỗng Hoàng Yến gốm sứ Minh Long

– 02 dĩa tròn 20cm Hoàng Yến gốm sứ Minh Long

– 02 dĩa súp 23cm Hoàng Yến gốm sứ Minh Long

– 01 dĩa tròn 28cm Hoàng Yến gốm sứ Minh Long

– 01 tô 23cm Hoàng Yến gốm sứ Minh Long