Bộ Bát Đĩa Minh Long Sago Thiên Tuế 30 sản phẩm

1,904,100 

Bộ đồ ăn Sago Thiên Tuế 30 sản phẩm

Bộ Bàn Ăn gốm sứ Minh Long Sago Thiên Tuế 30SP gồm:

– 06Chén cơm
– 06 dĩa lót
– 06 chén chấm
– 06 muỗng Sago Thiên tuế
– 2 Dĩa tròn 20cm
– 02 dĩa soup 23cm
– 01 Dĩa tròn 28cm
– 01 Tô cao 19cm

5TTT

/


Gốm sứ Minh Long,
Bộ bàn ăn