Bộ Bát Đĩa Minh Long Sago hoa hồng 30 sản phẩm

2,162,600 

Bộ đồ ăn Sago hoa hồng 30 sản phẩm

Bộ bàn ăn Gốm sứ Minh Long Sago Hoa Hồng 30 sản phẩm gồm có:

– 06 chén cơm 11.5cm Hoa Hồng gốm sứ Minh Long

– 06 dĩa lót chén 15cm Hoa Hồng gốm sứ Minh Long
– 06 chén chấm 9cm Hoa Hồng gốm sứ Minh Long

– 06 muỗng Hoa Hồng gốm sứ Minh Long

– 02 dĩa tròn 20cm Hoa Hồng gốm sứ Minh Long

– 02 dĩa súp 23cm Hoa Hồng gốm sứ Minh Long

– 01 dĩa tròn 27cm Hoa Hồng gốm sứ Minh Long

– 01 tô cao 19cm Hoa Hồng gốm sứ Minh Long


7X74

/


Gốm sứ Minh Long,
Bộ bàn ăn