Bộ Bát Đĩa Minh Long Jasmine Tích Tuyết Thảo 22 sản phẩm

921,800 

Bộ bàn ăn 22 sản phẩm Jasmine Tích Tuyết Thảo gồm có :
– 6 Chén cơm 11cm Jasmine TTT
– 6 Dĩa lót chén 15cm Jasmine TTT
– 6 Chén chấm 9cm Jasmine TTT
– 1 Dĩa súp 23cm Jasmine TTT
– 1 Dĩa tròn 22cm Jasmine TTT
– 1 Dĩa tròn 25cm Jasmine TTT
– 1 Tô thấp 20cm Jasmine TTT
Danh mục: Từ khóa: