Bộ Bát Đĩa Minh Long Jasmine Chỉ xanh lá 22 sản phẩm

743,600 

Mô tả sản phẩm Bộ Bàn ăn  22 sản phẩm Chỉ xanh lá gốm sứ Minh Long 1 :

Đơn vị tính : Bộ

  • 06 Chén cơm 11cm Chỉ xanh lá 031106009
  • 06 Chén nước chấm 9cm  Chỉ xanh lá 040919009
  • 06 Dĩa lót chén cơm 15cm Chỉ xanh lá 041550009
  • 01 Dĩa súp 23cm Chỉ xanh lá 042315009
  • 01 Dĩa tròn 22cm Chỉ xanh lá 042213009
  • 01 Dĩa tròn 25cm Chỉ xanh lá 042513009
  • 01 Tô thấp 20cm Chỉ xanh lá 072005009
Danh mục: Từ khóa: