Bộ Bát Đĩa Minh Long Hoàng Liên 6 người phong cách Á 40 sản phẩm

21,890,000 

  • Chén Cơm 11.5 cm
  • Dĩa lót 15 cm
  • Chén Chấm 9cm
  • dĩa Tròn 28 cm
  • dĩa tròn 31 cm
  • dĩa oval 37 com
  • Tô cao 23 cm
  • bình nước tương 0.17 L