Bộ Bát Đĩa Minh Long Hoàng Cung Quốc Sắc 30 sản phẩm

24,020,700 

Bộ đồ ăn Hoàng Cung Quốc Sắc 30 sản phẩm

ộ bàn ăn Hoàng Cung Quốc Sắc 30 SP gồm:

6 chén cơm

6 dĩa lót chén

6 chén chấm 9cm

6 muỗng

2 dĩa tròn 20cm

2 dĩa tròn 23cm

1 dĩa tròn 28cm

1 tô 23cm


3WAU

/


Gốm sứ Minh Long,
Bộ bàn ăn