Bộ Bát Đĩa Minh Long Daisy trắng 22 sản phẩm

592,900 

Bộ sản phẩm bao gồm :

– 06 chén cơm 11.5cm

– 06 dĩa lót chén 15cm

– 06 chén chấm 9cm

– 01 dĩa tròn 22cm

– 01 dĩa sâu lòng 23cm

– 01 dĩa tròn 26cm

– 01 tô trung 20cm