Bộ Bát Đĩa Minh Long Daisy Thạch Lựu 22 sản phẩm

863,500 

Bộ đồ ăn Daisy Thạch Lựu 22 sản phẩm

Bộ bàn ăn gốm sứ Minh Long Daisy Thạch Lựu 22 SP bao gồm:

6 chén cơm

6 dĩa lót chén

6 chén chấm

1 dĩa tròn 22cm

1 dĩa tròn 26cm

1 dĩa tròn sâu 23cm


54QV

/


Gốm sứ Minh Long,
Bộ bàn ăn
Danh mục: Từ khóa: