Bộ Bát Đĩa Minh Long Đài Các Chỉ bạch kim 30 sản phẩm

3,194,400 

Mô tả sản phẩm Bộ Bàn ăn 30 sản phẩm Đài Các trang trí bạc gốm sứ Minh Long 1 :

Đơn vị tính : Bộ

  • 06 chén cơm 11.5cm Đài Các trang trí bạc
  • 06 dĩa lót chén 15cm Đài Các trang trí bạc
  • 06 chén chấm 9cm Đài Các trang trí bạc
  • 06 chén chấm 9cm Đài Các trang trí bạc
  • 06 muỗng Đài Các trang trí bạc
  • 02 dĩa tròn 22cm Đài Các trang trí bạc
  • 02 dĩa súp 23cm Đài Các trang trí bạc
  • 01 dĩa tròn 27cm Đài Các trang trí bạc
  •  01 tô 26cm  Đài Các trang trí bạc