Bộ Bát Đĩa Minh Long cao cấp Tulip Duyên Quê 33 sản phẩm

2,884,000 

Chi tiết bộ bàn ăn 30sp Tulip Duyên Quê gốm sứ Minh Long 1 :
– 06 chén cơm 11.5cm Tulip Duyên Quê gốm sứ Minh Long

– 06 dĩa lót chén 15cm Tulip Duyên Quê gốm sứ Minh Long

– 06 chén chấm 7cm Tulip Duyên Quê gốm sứ Minh Long

– 06 muỗng Tulip Duyên Quê gốm sứ Minh Long