Bộ Bát Đĩa Minh Long cao cấp Hoàng Cung lạc hồng 30 sản phẩm

4,360,000 

Mô tả sản phẩm Bộ bàn ăn 14 sản phẩm Daisy IFP Trắng ngà Gốm sứ minh long 1

Đơn vi : Bộ

Mô tả sản phẩm:

Chi tiết sản phẩm:

– 06 chén cơm Daisy IFP Trắng ngà

– 01 Dĩa tròn ảo 22cm Daisy IFP Trắng ngà

– 01 Dĩa tròn ảo 26cm Daisy IFP Trắng ngà

_ 01 Dĩa sâu lòng 23cm Daisy IFP Trắng ngà

– 04 tô trung 15cm Daisy IFP Trắng ngà

– 01 tô trung 15cm Daisy IFP Trắng ngà