Bộ Bát Đĩa Minh Long Camellia Kết duyên 23 sản phẩm

2,087,800 

Mô tả sản phẩm Bộ Bàn ăn 23 sản phẩm Kết Duyên gốm sứ Minh Long 1 :

Đơn vị tính : Bộ

  • 06 Chén Cơm 12cm Kết Duyên 031219134
  • 06  Chén Nước Chấm 9cm Kết Duyên 040976134
  • 06  Dĩa Lót Chén Cơm 15.5cm Kết Duyên 041579134
  • 01  Dĩa Súp 23cm Kết Duyên 042361134
  • 01 Dĩa Tròn 20cm Kết Duyên 042060134
  •  01 Tô 20 cm Kết Duyên 072019134
  • 02 Dĩa tròn 27 cm Kết Duyên 042760134