Bộ ly tách cafe Hoàng Liên 1.5L

17,270,000 

Bộ sản phẩm gồm có:

  • 1 Bình cà phê 1.5L + nắp
  • 6 Tách cà phê 0.20L
  • 6 Dĩa lót 15cm
  • 1 Chén đường 10cm + nắp
  • 1 Rót sữa 0.22L