Bộ ly tách cafe hoa hồng đen khắc nổi 0.8 L

2,750,000 

Bộ Cà Phê Minh Long Sago Hoa Hồng Đen Khắc Nổi gồm:

– 1 bình trà 0.8L

– 6 tách trà

– 6 dĩa lót trà