Bộ bát đĩa Trà Mi 14 sản phẩm

1,056,000 

Mô tả sản phẩm Bộ đồ ăn 14 Sản phẩm Came Trà mi gốm sứ Minh Long 1 :

Đơn vị tính : Bộ

  • Chén Cơm 12cm: 06 cái
  • Dĩa tròn 27cm: 01 cái
  • Dĩa Tròn 20cm: 01 cái
  • Dĩa Súp 23cm: 01 cái
  • Tô 14cm: 04 cái
  • Tô 20cm: 01 cái
Danh mục: Từ khóa: